Localhost üzerinde projenize için domain tanımlama

Localhost üzerinde projenize için domain tanımlama

Öncelikle belirtmem gerekir şu anda linux mint üzerinde yapılmıştır. Ubuntu tabanlı tüm linux sürümlerinde çalışmalıdır.Terminal üzerinden yapılışını anlatacağım. O yüzden ilk önce terminalimizi açalım ve ilk olarak;

sudo su
yazıp şifremizi giriyoruz ve root yetkilerimizi alıyoruz. Sanal hostumuzu yapılandırmak için ,

/etc/apache2/sites-available/
diyerek dizine giriş yaptık.  ls  komutu ile dizinde neler olduğunu görebilirsiniz.

sudo cp 000-default.conf proje-adi.pro conf
yazarak varsayılan ayar dosyasını proje adımızla kopyaladık. Şimdi;

nano proje-ismi.pro.conf
yazıp kendi kodlarımızı düzenleyelim. Aşağıdaki kodları kendinize göre düzenleyiniz.

ServerName proje-adi.pro
ServerAlias www.proje-adi.pro
 
ServerAdmin huseyinkesgin@gmail.com
DocumentRoot /var/www/proje-adi/public
 
<Directory /var/www/proje-adi/public/>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
</Directory>
Şimdi bu yapılandırma dosyamızı apache server’a tanıtacağız.;

a2ensite proje-ismi.pro.conf
İşlemlerin gerçekleşmesi ve tanıması için apache server’ı yeniden başlatıyoruz:

service apache2 restart
Son olarak bizim bilgisayarda kurulu olan server a yönlenmesini sağlamak için son bir değişiklik yapalım:

nano /etc/hosts
yazıp hosts dosyasına içine girip domainimizi ekleyelim.
Bunun için “127.0.0.1     proje-adi.pro” ifadesini ekleyip kaydedelim.

http://proje-adi.pro adresi ile projemize ulaşabiliriz.

(2) Yorum

  • Hüseyin KESGİN 03-09-2019 00:00

    deneme yorum

  • Hüseyin KESGİN 03-09-2019 20:57

    deneme 2 yorum